Välkommen till Expo´24!

Datum: 17-18 april 2024
Tid: start den 17 april kl.09.00 och avslutas den 18 april kl.13.00 ( efter gemensam lunch)

Tider och innehåll:
Onsdag den 17 april
08.30 – 09.00 – Incheckning, fika
09.00 – 09.30 – Konferensen startar – inledning
09.30 – 10.40 – Huvudtalare: Ted Schönbeck, Nordic CTO, Google
10.40 – 11.20 – Egentid, fika, migel, träffa utställare
11.20 – 12.00 – Spårtalare: Torbjörn Sundborg respektive Felicia Strandberg
12.00-13.00 – Lunch
13.00 – 14.00 – Huvudtalare: Annie Lindmark, Vinnova
14.10 – 15.00 – Sponsorer presenterar
15.00 – 15.30 – Egentid, kaffe, mingel, träffa utställare
15.30 – 16.15 – Huvudtalare:  Tomas Jansson och Michael Andersson, Combitech
16.15 – 17.00 – Panelsamtal som leds av moderator Frida Boisen – tema “Service rain” och tjänster i världsklass!
17.00 – 18.00 – Tid för mingel och drink
17.00 – 17.45 – Årsmöte itSMF Sweden
18.00 – 18.30 – Fördrink, ta plats vid borden…
18.30 – 22.30 – Middag och underhållning

Torsdag den 18 april
08.00 – 08.30 – Incheckning och fika
08.30 – 08.40 –  Start och inledning av dag två
08.40 – 09.15 – Spårtalare: Jakob Widestedt respektive Maarten Merckx
09.15 – 10.00 – Sponsorer presenterar
10.00 – 10.20 – Egentid, fika, mingel, träffa utställare
10.20 – 11.15 – Huvudtalare: Annie Lööf
11.15 – 12.00 – Panelsamtal på temat: Framtid – möjligheter och utmaningar. Avslut och sammanfattning
12.00-13.00 – Gemensam lunch

Peter Hero
Peter HeroProjektledare Expo'24