Program Expo’21

Konferens startar upp
13:00-13:15

Vår konferencier Mats Randér & Ordförande itSMF Sweden Eleonore Hammare

 

 

 

 


Eleonore Hammare – Navigera smart när du vill förändra
13:15-14:00

Vi är alla berörda av förändringar. Hur vi hanterar förändringarna beror på om vi själva har kontrollen och leder förändringen jämfört med om någon annan bestämt att vi ska bli ”utsatta” för en förändring. Eleonore delar med sig från lyckade och mindre lyckade förändringsarbeten utifrån en gedigen erfarenhet av ledarskap och organisations-utveckling. Hur smart behöver man vara för att få en förändring att lyckas? Förändringsledare är vi alla och behöver träna på förmågan. Häng med på en berättelse som med humor och glimten i ögat berättar om förändring, motivation och ledarskap.

 


Tobias Nyberg – Livslångt lärande
14:00-14:30

Försvinner alla jobb när robotarna kommer? Och när kommer alla robotar? Är de kanske redan här för att omdefiniera våra yrkesroller och arbetsuppgifter?

AI och automation förändrar sysselsättningsläget utifrån ett globalt perspektiv. Teknisk innovation har alltid förändrat utgångspunkterna för de kunskaper och förmågor som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Ångmaskinen och automatiserade vävstolar inledde en era av förändring som fortfarande accelererar med hjälp av dagens teknologi och det går bara fortare och fortare.

Studier från OECD, World Economic Forum och McKinsey Institute förutspår att så mycket som 50% av enskilda arbetsuppgifter kan automatiseras med redan tillgänglig teknologi. Och även om bara cirka 10% av jobben kan automatiseras helt så kommer nästan alla jobb att påverkas.

Hur håller man sig relevant på arbetsmarknaden när allt fler av våra arbetsuppgifter automatiseras och effektiviseras? Hur får vi grepp om det livslånga lärandet för att kunna lära oss de nödvändiga kunskaper som kommer att efterfrågas om 5 – 25 år?

Genom att vara förberedd på förändringen kommer vi att kunna jobba tillsammans med robotarna och komplettera varandra på framtidens arbetsmarknad. När behovet av reskilling ökar behöver vi verktyg för att kunna ta ansvar för vår kompetensutveckling och vårt livslånga lärande.

Tobias sätter framtidens jobb i perspektiv till dagens och visar hur vi med enkla medel tar ansvar för och äger vår utveckling för att säkerställa att vi kan jobba tillsammans med maskinerna i stället för att ersättas av dem.

Åhörarna får också med sig några enkla metoder för att bättre lyckas med sitt livslånga lärande – för att verkligen kunna äga sitt lärande och säkerställa att man ger sig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas vara fortsatt relevant på jobbet – även när robotarna kommer.

Tobias Nyberg är teknikpositiv och målorienterad rådgivare som har mer än 20 års erfarenhet av teknisk utveckling, automation och utbildning. Genom hela sin karriär och med sitt intresse för digital samhällsutveckling har han sett nödvändigheten av reskilling som ett verktyg för personlig utveckling i yrkeslivet. Han har också provat att byta yrke några gånger (bland annat till Sommelier) och ser till att alltid lära sig något nytt varje vecka.


Mats Jegebo – ITSM och Agile – Vänner eller fiender?
14:40-15:10

Denna presentation tar upp en mycket vanlig konflikt i dagens alltmer agila värld: Konflikten mellan ITIL/ITSM och agil arbetsmetodik. Det är mycket vanligt hos större organisationer att man har implementerat ITSM och att man samtidigt har, eller håller på med, en större agil satsning, t.ex. SAFe. Det är nästan lika vanligt att de två hamnar i konflikt med varandra och hindrar att man utnyttjar deras respektive potential till fullo. Här visas ett sätt att få de två att fungera ypperligt tillsammans. Vi får även veta lite om vad som krävs för att nå dit, men mest om hur man kan etablera ett arbetssätt som stödjer båda ramverken.

Mats Jegebo är en naturlig ”servant leader” och coach med mycket stor kunskap och erfarenhet från en mängd olika branscher, roller och metodiker. Han har tillbringat hela sin karriär, som konsult, med att bygga upp sin erfarenhet och kompetens om hur organisationer kan optimera sin leveransförmåga och -kunskap. Innan han började sin agila bana 2007, hade han mängder av olika ledande roller i en stor mängd projekt. Han gjorde sig ett namn som ”en som alltid levererar”. Sedan 2007 har han försökt att befinna sig i framkanten vad gäller utveckling och tillämpning av agila metoder. Med sin positiva attityd och energi har han blivit en mycket uppskattad utbildare, coach och talare. Hans kompetens, erfarenhet och andra kvalitéer har gjort honom synnerligen väl lämpad för agila transformationer i storskaliga verksamheter.

 


Göran Westblom – PM3 och agila metoder i praktiken
15:10-15:40

Många har diskuterat om PM3 kan kombineras med agila metoder eller inte och det verkar råda lite delade meningar om det. Vi tittade lite på fördelar och nackdelar och bestämde oss sen för att prova. Nu har vi etablerat två objekt och upplever att vi fått många fördelar av att ha en agil approach.

Vi har i dagsläget etablerat två objekt, håller på med de resterande objekten och tycker att det fungerar bra. Jag har etablerat ett antal PM3 objekt tidigare och tycker vi genom att kombinera PM3 med agila metoder fått många fördelar i förvaltningsarbetet. Framförallt får vi fokus på flödet av förvaltningsaktiviteter genom en Kanban board, vi diskuterar Work In Progress limits för att bli mer effektiva, får förvaltningsplanen på rätt övergripande nivå (inklusive KPI:er) och förvaltningsarbetet visualiserat med en Kanban board. Sen finns det utmaningar också som vi kommer att berätta lite mer om under presentationen.

Göran Westblom
Senior Partner på Moment Management med erfarenheter från etablering av PM3 samt agila projekt/utvecklingsinitiativ som produktägare, agile team lead m m.


Jan Bylund – Våga fråga – våga vara korkad
15:40-16:30

”Jan Bylund, en av de första stå upp komikerna i landet, tar oss med på en underhållande resa i en föreläsning där han talar om hur Ni kan få det roligare på jobbet, bli bättre motiverade och personligen känna Er både lugnare i en föränderlig arbetsmiljö, men även kunna gapskratta åt saker som dyker upp.
Jans vana från stå upp scener, tv-program och otaliga företagsarrangemang kommer att ge Er inspiration, men även ideér hur Er arbetsplats kan bli bättre för dig och dina medarbetare. Vikten av att ge beröm – Jan får ju till exempel applåder när han kommer till jobbet (och när han går hem, dvs kliver av scenen). Men det är även viktigt att du själv vet var du står i en organisation, vem du är i andra människors ögon och vad du kan. Både i din yrkesroll och privatperson”

 

 


Årsmöte itSMF Sweden!
16.45 – 17.30
Plats: På distans via Zoom, länk till uppkoppling skickas ut till de som anmäler sig som deltagare.

Vid årsmötet väljs bland annat ordförande, delvis ny styrelse och revisor. Övriga punkter att behandla framgår av dagordning för årsmötet, se separat inbjudan som skickat ut till ala medlemmar under vecka 12.

Eventuella motioner eller övriga ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 15 april.

Marie Andervin – 3 konkreta tips för att skapa samsyn kring vad digital transformation innebär
09:00-10:00

Digitisering, digitalisering, digital transformation – begreppen florerar runt i organisationen och det är ibland väldigt svårt att både förstå, förhålla sig till och agera på dessa. Du får ta del av tre exempel på vad digital transformation innebär och tips på hur du kan skapa samsyn i ditt team, din avdelning eller i dina projekt.

Marie Andervin är transformationsledare, utbildare, författare och grundare till DigJourney.

 

 

 

 

 

 


Trendanalys- metoder & modeller
10:00-10:20

Ta del av den helt färska trendanalysen som itSMF genomfört avseende hur företag använder metoder och modeller, vilka utmaningar de har och hur de ser på IT-organisationens del i innovation- och digitaliseringsarbetet. Vi resonerar kring resultatet och hur vi ser på vad som skulle kunna hjälpa organisationer utifrån de olika frågeområdena.


Lisa Hartikainen & Maria Hjorth – Vad är AI, egentligen?
10:30-11:00

AI är ett teknikområde som är för viktigt för att inte förstå sig på. Potentialen i AI är magisk men samtidigt är AI inte magi. Vi reder ut hur AI egentligen fungerar för dig som inte har en teknisk bakgrund. Vi ger dig en grundförståelse för Artificiell Intelligens genom att titta närmare på datorns funktion, hur ett AI-system praktiskt fungerar och bryta ner buzzwords så som Machine Learning, Deep Learning och Artificiella neurala nätverk.
NOX brinner för att kunskap om AI inte bör begränsas till endast de tekniskt kunniga. Vi tror att alla behöver detta kunskapskapital för att nyttja, utveckla och ifrågasätta denna teknik, såväl yrkesmässigt som privat.

Tillsammans med kollegorna på NOX driver Lisa och Maria konceptet GoTech där de utbildar och skapar lärande kring tekniska ämnen, för en icke-teknisk målgrupp. De är flitigt anlitade talare i frågor kring ”Future of work” och för att förenkla och förklara AI och programmering för alla som inte har en teknisk bakgrund. De är beteendevetarna som lärt sig programmera och som delar passionen för lärande och allas behov av ett ”tech mindset”.

 

Lisa Hartikainen, Affärsutveckling & Marknadsansvarig NOX Consulting, Medgrundare GoTech. Maria Hjorth, en av grundarna till vårt utbildningskoncept.


Jonas Lundström – SEB backstage pass
11:00 – 11:30

Praktiska erfarenheter av att använda SAFe i en förändring av en komplex organisation

Jonas Lundström
Head of Lean & Agile Center of Excellence SEB

Jonas har erfarenhet av att driva stora Lean & Agile-transformationsprogram på Scania, AstraZeneca, SAS och Folksam.

 


Årets Akademiska initiativ Hållbar utveckling och Exponentiell Tech
11:30-12:00

itSMF delar årligen ut ett pris för bästa ITSM-relaterade examensarbete eller uppsats. Ett syfte med tävlingen är att stimulera till fler kontakter och ökat utbyte mellan ITSM-organisationer och studenter. Ett annat syfte är att skapa ett större intresse för ITSM-området inom akademin (forskning och utbildning) vilket är en förutsättning för att näringslivet skall lyckas attrahera rätt kompetens i framtiden. ITSM fältet hanterar IT ur ett modernt tjänsteperspektiv och har ett stort fokus på processer som återfinns på strategisk, taktiskt och operativ organisatorisk nivå. Eftersom ITSM är ett omfattande område accepteras bidrag inom vitt skilda ämnen.

Med examensarbete eller uppsats avser itSMF ett mer omfattande arbete vilket vanligen utförts under 10-20 veckors tid. Arbetet utförs av högskolestudenter eller studenter på motsvarande nivå. itSMFs tävling riktar sig till studenter från alla lärosäten vilka undersökt ett ITSM-relaterat område. Vinner gör det arbete som bedöms ha tillfört störst värde för samhället.


Kye Andersson – Hur kan AI bidra till att bygga ett starkare och mer hållbart Sverige för alla?
13:00-13:30

Kye’s is responsible for Major Impact Initiatives with AI Sweden, currently focusing on accelerating applied AI in Swedish healthcare and Media & Democracy.  He is also a delegate of the Swedish AI Council, as well as the Nordic AI Alliance, holds an innovation Grand Prix Winner from Cannes Lions, and has 20 years of experience from digital transforsmation, international advertising, PR, PA and product and service development.

He is convinced that AI will change our world more than any other technology we have seen before. That AI will save millions, and improve the lives of billions. That AI will fundamentally impact health, food production, energy, business and creativity. Everywhere. Across the planet. AI will allow us to do things we haven’t even thought were possible. He is a frequent public speaker, and works regularly with international AI organisations and communities across Europe, North America, Asia and Africa.

AI Sweden is the Swedish National Center for applied Artificial Intelligence. Our mission is to increase the use of AI for the benefit of our society, our competitiveness, and for everyone living in Sweden.


Ashkan Fardost
13:30-14:30

Ashkan föreläser om hur teknologi och digitalisering påverkar dagens affärer, samhället och mänskligt beteende. Hans mål är att förbereda er inför framtiden, inspirera till förändring och hjälpa er att använda teknologi och digitalisering till er fördel.
Dr. Ashkan Fardost är forskare, entreprenör , f.d. musikproducent och artist samt doktor i organisk kemi. . Idag jobbar han som Collaborator på Hyper Island, driver sin investeringsfirma och skriver bok om internet och mänsklighetens framtid.Han började sin digitala resa i början på 2000-talet genom att göra musik med mjukvara och “hacka” Napster vilket ledde till skivkontrakt med EMI och Armada Music som 17-åring. Efter musik- och forskningskarriären involverade han sig i Soundtrap och Stockholms startup-scen. Idag jobbar han som Collaborator på Hyper Island, driver sin investeringsfirma och skriver bok om internet och mänsklighetens framtid.