byBrick Management

Ronald van Veen är senior advisor på byBrick management. Han har arbetat med ledning och styrning av organisationer, främst inom IT och den närliggande verksamheten i fler än 20 år. Han har arbetat med service management, organisationsutveckling och effektivisering inom stora internationella företag såsom IBM, AT&T, AstraZeneca, Volvo, SCA men även med offentliga organisationer och myndigheter. Han är utbildare inom IT service management och Cultural Transformation Tools.

Lindgren – Dag 1 kl 15:15 – 15:35

’Att utveckla din organisation kräver att du utvecklar dina medarbetare’

I den digitala världen vi lever i, där användarupplevelse sätts i fokus, med påverkan på leveransmodeller, arbetsprocessen och lösningar, är rädslan om att halka efter och inte hänga med som organisation ett allt större hot för medarbetaren och ledningen. Hur ser man till att medarbetarna och organisationen fortsätter leverera. Hur kan man leda organisationen genom denna flyktiga värld. Hur kan man skapa förutsättningar för organisationen och dess medarbetare att vara beredd för de snabba och radikala förändringar som detta medför? Det krävs en miljö som värnar om den personliga utvecklingen av varje medarbetare. Att kunna erbjuda en sådan miljö, att leda en organisation som främjar detta innebär en transformation av din organisationskultur. Denna utveckling bygger på de drivkrafterna och värderingarna som varje individ har, samt dem som lever i organisationen. Att kunna benämna dessa värderingar är början till att kunna hantera dem. Att kunna analysera, studera och jämföra dem är en förutsättning till att kunna arbeta och utveckla dem. At utveckla dessa värderingar är en förutsättning till att kunna ta vara på medarbetarnas engagemang och styra det mot organisationens utveckling och framtida resultat.