Alexander Bard

Alexander Bard is a Swedish cyberphilosopher, music producer, television show host, and highly sought-after international lecturer. He is the author of the globally successful The Futurica Trilogy consisting of The Netocrats, The Global Empire and The Body Machines. Bard’s fourth book, Syntheism – Creating God in The Internet Age, the authors set out to construct a complete new metaphysical system for the digital age.

Bard has given lectures on the philosophical, sociological, and economic implications of the internet revolution at the Stockholm School of Economics and other academic institutions worldwide since the late 1990s.

Livsstilar, företagande och tillväxt i en digitaliserad och globaliserad värld

Cyberfilosofen och författaren Alexander Bard vill skaka om vår världsbild då han argumenterar för att den digitala interaktiviteten innebär en historisk revolution av samma dignitet som en gång talspråket, skriftspråket och boktryckarkonsten.

I sin senaste bok Syntesism beskriver Alexander Bard och Jan Söderqvist en ny värld. Det är världen vi delar, men alla är inte medborgare. Vad händer om vi utgår från att individualismen är en religion och att verkligheten i första hand är virtuell, inte fysisk? Tänk om Gud i själva verket är namnet på mänsklighetens alla drömmar projicerade mot en enda gemensam punkt, kan vi då komma åt den punkten? Alexander Bard menar att vi nu kan det.

För första gången i mänsklighetens historia har det blivit praktiskt möjligt för världens sju miljarder människor att koppla ihop varandras drömmar i realtid. Verktyget är välbekant; Internet. Ett dramatiskt möte mellan metafysik och teknologi. Nu förvandlas tidigare passiva mottagare av framtiden istället till aktiva deltagare. Den participatoriska tidsåldern är här. Och den påverkar och förändrar spelregler på ett revolutionerande sätt.

Med engagerande iakttagelser, nya tolkningar och pedagogiskt språk bjuder Alexander Bard på en lika utmanande som inspirerande samtidsanalys och inblick i morgondagen.

Katarina Gospic

Katarina Gospic har läkarexamen, fil mag i fysiolog och en filosofie doktorsexamen i medicin samt är välrenomerad författare och känd från TV och radio. Hennes doktorsavhandling handlade om hur vi reglerar våra känslor och vad som händer i hjärnan då vi fattar beslut.

Den beslutsfattande hjärnan

Enligt vilka principer fattar vi beslut? Hur behandlar hjärnan belöning och bestraffning? Fattar vi rationella beslut eller är det våra känslor som styr vårt beslutsfattande? Katarina berättar varför det är så svårt att ändra sitt beteende och svårt att våga vara modig och långsiktig. Våra grundkopplingar håller oss tillbaka då vi tycker att det som är nytt är obehagligt och läskigt och hjärnan vill att vi fortsätter i samma gamla hjulspår. Vi får lära oss hur vi kan använda hjärnan för att reglera våra primitiva impulser och fatta mer modiga, rationella och långsiktiga beslut, hur vi kan driva vår egen utveckling.

Tobias Degsell

Tobias Degsell är kurator vid Nobelmuseet och initiativtagare till Spark of Creativity. Med avstamp i Nobels värld har Tobias rest världen runt för att inspirera kring kreativitet och innovation.

Spark of Creativity

Vad är kreativitet? Krävs det något speciellt för att vara kreativ eller kan alla lära sig att vara kreativa? Tobias Degsell från Nobelmuseet utvecklar frågeställningar kring kreativitet hos både individ och grupp och svarar på frågor kring hur Nobelpristagare resonerar kring kreativt arbete. Vi får också möjlighet att själva vara kreativa tillsammans med byggklossar under presentationen.

 Tine Thygesen

Tine Thygesen is an innovator and an entrepreneur. She has started and led five companies, incl. mobile travel technology company Everplaces, and sits of the board of several entrepreneurship organisations. She is internationally recognised as a digital pioneers; named among the top 100 women in tech in Europe, in top 10 Speakers on Tech in Europe and is the recipient of a mobile innovation award.

Radical innovation

– use startup methods in your company and become more innovative.

Throughout history, large established companies have been repeatedly beaten by small startups that seemed to have no chance against them. As early Apple beat Nokia in the telephone sector, as the small Google beat Microsoft in the browser market and Uber is beating the established taxi companies and Airbnb major hotel chains today. Entrepreneur Tine Thygesen share the startup methods that make this possible, and draws parallels to how your business can benefit from radical innovation.

Suresh GP

Suresh GP is currently the Managing Director of TaUB Solutions and Board of Director for itSMF India. He has overall 14years of IT experience in different facets of ITSM, IT Governance, Project & Program Management and ISO Standards. He is a regular blogger and International speaker in itSMF UK, itsMF Australia, itSMF NZ, SITS. His certifications include ITIL V3 Expert, CGEIT, PMP, ISO20000 Practitioner, ISO/IEC 20000, 27001, 22301 Lead Auditor. He was awarded the itSMF Contributor award by itSMF Singapore in 2013.

Governance – Custodian for changing business trends and IT landscape

Today we are in an era of rapid technological changes, complex operating environments and demanding consumerization of IT. Enterprises are forced to change gears to make the paradigm shift imminently not only to be competitive but to secure their place in business.

While organizations are spending time, effort and resources to scale up to new frontiers, there is no blue print to guarantee success in their endeavors. Over and above, changing regulatory and legal compliance requirements make it a difficult proposition to sail through seamlessly. Hence it is the need of the hour for enterprises to fall back to a robust Governance structure and control to handhold and guide them during this unpredictable journey.

This talk would focus with pragmatic examples on how Governance is instrumental to help organizations adapt to changing business trends and IT Landscape, achieving their strategic business objectives.

Hannes Sjöblad

Hannes Sjöblad är verksam som Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter och är en av grundarna av den svenska biohackerföreningen BioNyfiken. I dessa roller utforskar och experimenterar han kring teknikens påverkan på både såväl näringsliv som våra kroppar.

Innovationstänk och kroppsnära teknik

Hannes Sjöblad delar med sig av erfarenheter från att arbeta med innovation och analys av tekniktrender på Epicenter Stockholm. Kan man förutsäga framtiden? Vad har vi för verktyg och fungerar de? Om att teknik måste levas och lekas och inte bara pratas och läsas om. Om det exploderande ekosystem vi just nu ser växa fram och hur det påverkar våra kroppar, hur vi driver företag och samhället i stort.

Take-aways:
– Nödvändigheten i att “smaka på det nya”
– Ytterst är det en inställning – framtiden är otroligt löftesrik för den som omfamnar den!
– Den uppkopplade kroppen som nästa fält inom Internet of Things.

Lars Arrhed

Lars Arrhed är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor. Lars är specialist inom IT-rätt, immaterialrätt och offentlig upphandling. Han leder Göteborgskontorets kompetensgrupper för IT och IPR och har omfattande erfarenhet av att företräda både beställare och leverantörer i små och stora projekt på IT-området, såsom vid outsourcinguppdrag, systemleveransuppdrag och renodlad mjukvaruutveckling. Lars skriver för närvarande boken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster” för Wolters Kluwer som kommer ut under 2016. Han är också medförfattare till Wolters Kluwers kommentar till lagen om offentlig upphandling.

IT-juridik – kunskap som syns på sista raden

Föredraget tar upp den juridik som reglerar IT-området. Detta med särskilt fokus på att lära sig granska, såväl som själv upprätta, IT-avtal. Lars berättar också översiktligt om IT-säkerhet och de immateriella rättigheter som gäller för programvara.

Rubriker ur föredraget:
– Avtalet som del av marknadsföring och försäljning av IT-tjänster!
– Utforma användbarhetskrav så att de kan acceptanstestas!
– Konkurrenten kopierade min IT-system – detta krävs för att nå framgång i domstol!

Toby Moore & Philip Hearsum

Axelos Product Specialists

Ask AXELOS – A Question/Answer session on ITIL Practitioner and the Professional Development Programme

Interested to find out more about the ITIL Practitioner certificate, how AXELOS is supporting better IT career paths and the latest ITIL Academia university initiatives are developing?

In this interactive session you will hear a brief updated from AXELOS as to how the your industry best practise products are progressing and growing. You will then have the opportunity to ask two of AXELOS’ leading product specialists your questions about ITIL, AXELOS Professional Development or anything ITSM community related curiosities you might have.

Annika Hansson

Head of IT Operations & Support, IT-Department

Annika har dryga 15 års erfarenhet av seniora IT chefsbefattningar i globala organisationer. Hon har passion för ledarskap, IT och att göra saker bättre., Annika har lång erfarenhet av it-processer och förändringsarbete och vet vilka utmaningar man kan stå inför när man möts av olika kulturer och dess drivkrafter. Hon har erfarenheter från branscherna återvinning, sjöfart, logistik, tillverkning, och IT. Annika har ett stort engagemang och är en van kommunikatör.

Resan till nöjda användare, effektiv drift & engagerade medarbetare

• Stena Metalls tillvägagångssätt
• Vad var framgångsfaktorn?
• Idag finns det tid över för att vara kreativ och effektivisera verksamheten ytterligare

Toby Moore

Community Manager at AXELOS Global Best Practice

Toby is a young and vibrant ITSM professional, with a surprisingly wide range of experiences to share on how you can really push your service management skills, ideas and capabilities to new heights, in a ‘no fear’ and entrepreneurial fashion. Toby’s speaking experience include a number of keynote and panel sessions at SITS, SDI experience events in the UK and European ITSMF conferences.”

The Fast Response Model – A New Approach to Responsive ITSM

Breaking the habitual cycle of the service desk can be really tough. Staff can quickly become stuck in their ways, managers lose their passion and your customers just get used it! So how do you actually step back from your daily duties and see your IT for what it is? Then more importantly, how do you use that insight to make an effective and lasting transformation?

In this personal case study led presentation, Toby will introduce an innovative service design model, which significantly enhanced his team’s ability to provide more responsive, agile and productive IT services to their business. The ‘Fast Response model’ was born from the need to overcome a large and reoccurring backlog of service tickets, and to resolve a near broken approach to service management. The results of the new design and implementation were huge, achieving new levels of satisfaction across the business, IT leadership and IT staff. This presentation will tell the story of how Toby devised this model and explain the basic but disruptive changes he made to a tired and confused service desk in order to:
– Flatten technical hierarchy
– Open new channels to the service desk
– Seamlessly rotate service desk roles on a weekly basis
– Nurture a culture of working in pairs
– Increase across the board satisfaction
– Remove call backlog
– Resolve more tickets!

Overall, this presentation is about really unlocking the potential of an existing service desk team, pushing the barriers of limited time, resource and cost, and leveraging every possible moment to improve customer interactions, team collaboration and working towards shared goals.

Thomas Hughes

Service Excellence trainer and consultant, Member of the Board at itSMF Finland.

Thomas Hughes works as a Senior consultant for Sovelto, Finland’s largest IT training provider. He is an ITIL Expert with more than fifteen years of practical IT service management experience attained through a wide range of operational and development roles in global companies such as Nokia.

Working as a consultant and trainer, he has helped tens of organizations in implementing and improving their ITSM and project management practices. As a trainer, he enjoys combining practical experiences and examples with best practices and ideas from areas such as ITIL, Lean, Customer Experience Management, Agile ways of working, psychology and sociology. Thomas is on the board of itSMF Finland heading the Finnish conference team for the second year.

Are superheroes always good news?

IT organizations have their good share of superheroes. Superheroes are handy to have around when you are in trouble. But after the dust settles, how many organizations consider the price organizations pay for using superheroes? Can superheroes turn into supervillains? Join for this energizing and interactive session on the superhero cultures of IT organizations. It might be fun too.

Mikael Gislén

Managing Director of Gislen Software

Mikael driver Gislen Software Pvt. Ltd. I Indian med dotterbolag Gislen Software AB i Sverige som jobbar med ledande svenska kunder som ABB, PostNord, Scandinavian Airlines, Swedish Match och TNS-Sifo. Gislén Software jobbar huvudsakligen med integrationsplattformar och support för dessa men också med generell programvaruutveckling och support av dessa och i flera fall distanssupport av deras serverlösningar. Det indiska företaget firade förra året sitt 20-årsjubileum, och med det är Mikael en av de svenskar som har haft längst erfarenhet av denna typ av problem. Mikael har forskat och skrivit några uppsatser om ämnet och också hållit ett antal seminarier oftast internt för kunder, men också för delegationer i ämnet.

Hur man undviker kulturutmaningar vid IT-outsourcing till andra länder

Fler och fler företag lägger ut delar av sitt underhåll till andra länder. Detta görs för att spara pengar eller för att det är svårt att rekrytera rätt kompetens i närområdet. Medan process och teknologi är relativt lätt att hantera är kulturskillnaderna en större utmaning och missförstånd kan ställa till stora problem. För att förbättra resultatet bör båda parter försöka förstå kulturskillnaderna och lära sig att samarbeta för bästa resultat.

Thorsten Manthey

ITIL V3 Expert & Change Champion

Thorsten Manthey is passionate about IT Service Management, ITSM governance and cultural and organizational transformation. Thorsten has worked across multiple industries including health care, pharmaceutical, oil and gas, financial services, insurance and telecommunications in North America, Europe and Scandinavia.

Thorsten holds a Master’s degree in Computer Science and Engineering from Chalmers University of Technology and a Bachelor degree in Mechanical Engineering. He is an ITIL V3 Expert and ITIL V2 master, and a Certified Change Management Professional (CCMP). Thorsten speaks English, German and Swedish and is an international speaker and presenter.

Establishing Strategic Process Roadmaps
How Process Owners can develop their Strategic Process Roadmap to enable the ITSM strategy!

The role of a Process Owner is to look at their process from a strategic and long term perspective, but what does that really mean? How is this different from a Process Manager role and how do all the needed roles within an ITSM governance framework interact?

This presentation describes in detail how a Process Owner can develop a long term 3-year Strategic Process Roadmap that is aligned with the IT and ITSM strategy. The presentation will also provide an overview of ITSM governance and how the Process Owners act within the governance framework.

Detailed roadmap templates and a workbook will be provided to attendees. The same strategic roadmap concepts can be used for Service Owners and Platform Owners when they are developing their 3-year Strategic Roadmaps.

Jukka Heino

IT-utvecklingschef, Helsingborgs stad

Jukka Heino är en pragmatisk typ. Han är IT-utvecklingschef i Helsingborgs stad och gör hellre saker än pratar om dem. Jobbar hårt för digitalisering, öppenhet och transparens.

Helsingborg, Årets IT-kommun 2015

Jukka berättar om vad man har gjort hittills för att bli öppnare, mer tillgängliga och ökat den inre effektiviteten. Och hur det arbetet har lett till att de vann den åtråvärda titeln “Årets IT-kommun 2015”.

Paul Hardy

Office of the CSO, ServiceNow

For the last 13 years Paul Hardy headed up IT Service Management from one of the company’s UK offices. Hardy’s team evolved from a typical IT support organization into a service provider organization. In its quest to simplify and standardize processes across applications, systems and development teams, Informa now relies on ServiceNow for consolidation, flexibility and validation. At the beginning of this year Paul made the move across to ServiceNow to really help our customers understand how to implement a successful Service Revolution in their businesses and this is what Paul will present at this event. Be prepared for a “warts and all” presentation on; where to start, how to spread the revolution within your teams and then out to the rest of your organisation.

Experience the Service Revolution NOW!

For consumers, the world is changing faster than ever. The web instantly gives what we want – where and when we want it. Rapidly evolving technology is behind this change, but the real story is a radically simpler and friendlier customer experience.
Attend this session to understand how ServiceNow can support this revolution in your business through consolidation of systems, modernisation, self-service and automation.

Johan Magnusson

PhD, Associate Professor at the Department of Applied IT, University of Gothenburg/Chalmers University of Technology

Johan Magnusson är docent på Institutionen för Tillämpad IT vid Chalmers och Göteborgs universitet. Han är verksam som medlem av juryn för CIO Awards, samt återkommande krönikör i CIO Sweden och aktiv talare vid styrningsevent såväl nationellt som internationellt.

Styrning eller innovation?

IT Styrning har fått massiv kritik under senare år för att den driver IT till att bli en hämsko för innovation. Orsaken till detta ligger i sättet som styrningen konfigureras, med ett enögt fokus på inre effektivitet. Presentationen bygger på resultat från forskningen där just balansgången mellan effektivitet och innovation inom IT avdelningen har undersökts.