Talare

Programarbetet är nu igång och här kommer de bokade talarna att presenteras fortlöpande.

Förra året hade vi en fantastiskt uppställning av talare och för 2019 siktar vi på en minst lika hög nivå.

Peter Stjernström
Peter Stjernström
+46 708 48 40 03
peter.stjernstrom@itsmf.se

Kontakta Peter om du är intresserad eller om du har förslag.