Generativ AI – “LLMs and all that jazz”

Generativ AI är det största teknikskiftet i vår tid och kommer att transformera företag, branscher och samhället. Inom bara några år kommer det att vara en naturlig del i alla affärsprocesser i alla organisationer. I denna presentation kommer Googles Ted Schönbeck att diskutera skapandet av och potentialen för Generativ AI och utforska de sätt på vilka den kan användas för att förbättra organisationer – med fokus på massor av exempel. Men ännu viktigare, han kommer att dela med sig av vad som är viktigt att tänka på för att genomföra detta teknikskifte på rätt sätt.

Ted Schönbeck är Nordisk CTO på Google, han har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom IT hos några av världens största IT företag, bland annat IBM, Dell, VMware och Red Hat. Han är en passionerad förespråkare för molntjänster, digital transformation och AI, och är en flitig talare på branschevent.

Ted Schönbeck