Livslångt lärande

Försvinner alla jobb när robotarna kommer? Och när kommer alla robotar? Är de kanske redan här för att omdefiniera våra yrkesroller och arbetsuppgifter?

AI och automation förändrar sysselsättningsläget utifrån ett globalt perspektiv. Teknisk innovation har alltid förändrat utgångspunkterna för de kunskaper och förmågor som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Ångmaskinen och automatiserade vävstolar inledde en era av förändring som fortfarande accelererar med hjälp av dagens teknologi och det går bara fortare och fortare.

Studier från OECD, World Economic Forum och McKinsey Institute förutspår att så mycket som 50% av enskilda arbetsuppgifter kan automatiseras med redan tillgänglig teknologi. Och även om bara cirka 10% av jobben kan automatiseras helt så kommer nästan alla jobb att påverkas.

Hur håller man sig relevant på arbetsmarknaden när allt fler av våra arbetsuppgifter automatiseras och effektiviseras? Hur får vi grepp om det livslånga lärandet för att kunna lära oss de nödvändiga kunskaper som kommer att efterfrågas om 5 – 25 år?

Genom att vara förberedd på förändringen kommer vi att kunna jobba tillsammans med robotarna och komplettera varandra på framtidens arbetsmarknad. När behovet av reskilling ökar behöver vi verktyg för att kunna ta ansvar för vår kompetensutveckling och vårt livslånga lärande.

Tobias sätter framtidens jobb i perspektiv till dagens och visar hur vi med enkla medel tar ansvar för och äger vår utveckling för att säkerställa att vi kan jobba tillsammans med maskinerna i stället för att ersättas av dem.

Åhörarna får också med sig några enkla metoder för att bättre lyckas med sitt livslånga lärande – för att verkligen kunna äga sitt lärande och säkerställa att man ger sig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas vara fortsatt relevant på jobbet – även när robotarna kommer.

tobiasTobias Nyberg är teknikpositiv och målorienterad rådgivare som har mer än 20 års erfarenhet av teknisk utveckling, automation och utbildning. Genom hela sin karriär och med sitt intresse för digital samhällsutveckling har han sett nödvändigheten av reskilling som ett verktyg för personlig utveckling i yrkeslivet. Han har också provat att byta yrke några gånger (bland annat till Sommelier) och ser till att alltid lära sig något nytt varje vecka.