Med sin långa erfarenhet och kunskap är Tomas Djurling en mycket eftertraktad föreläsare inom allt ifrån IT-säkerhet, enskilda dataintrång till statsfinansierade cyberattacker, företagsspionage och hur man skyddar sig.

tomas-djurlingUnder tio år var han med och startade, byggde upp och drev en enhet inom FRA. Enheten hade till uppgift att skydda svenska samhällsviktig samt –kritisk information och infrastruktur mot gränsöverskridande brottslighet, aktivism och industrispionage samt cyberterror, andra länders informationsoperationer och psykologiska operationer. Tomas är säkerhetskrönikör i Computer Sweden och Offentliga Affärer.