Huvudsponsor

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor.

Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder.

Plattformar baserade i det publika molnet fortsätter att vara det främsta tillväxtområdet för verksamheter som vill flytta ut sina applikationer och workloads, en utveckling som gör en välfungerande back office-lösning till ett nyckelområde för framgång.

Med hjälp av dessa plattformar kan Fujitsu erbjuda ett omfattande och växande utbud av tjänster som exempelvis molnintegration via processautomatiseringsplattformen RunMyProcess, ITSM-konsulttjänster för verksamhetsförändring och Smart Analytics.

Fujitsu lägger vikt vid att stödja ekosystemet av externa molnplattformar, där ServiceNow är en strategisk partner. Fujitsu är global leverantör på ServiceNow med erfarenhet från 400 projekt och har över 85 ServiceNow kunder Europa.

Partner

ServiceNow förändrar sättet människor arbetar på. Med en tjänsteorienterad inriktning på de aktiviteter, uppdrag och processer som arbetsdagen består av, hjälper vi det moderna företaget att fungera snabbare och få bättre skalbarhet. Kunder använder vår servicemodell för att fastställa, strukturera och automatisera arbetsflödet, göra sig av med beroendet av e-post och kalkylprogram för att omvandla leveransen och hanteringen av tjänster för företaget. ServiceNow förser företagets alla avdelningar inklusive IT, personalavdelning, fastighetsavdelningen, marknadsavdelningen, juristavdelning, supportavdelningen och andra avdelningar med en service platform som levereras via molnet. Besök www.servicenow.com om du vill veta mer.

Dataföreningen Kompetens erbjuder yrkesverksamma inom IT, verksamhetsledare och affärsutvecklare högre vidareutbildningar inom Affär, Ledning, Verksamhet och IT. Varje år utbildas 3000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter.

Publishing Partner

vanharen
Van Haren Publishing is the world’s leading publisher in best practice, methods and standards within IT Management, Project Management, Enterprise Architecture and Business Management.

On our website www.vanharen.net you can find books and courseware of any topic within these fields.

We are the official publisher for some of the world’s leading organizations as The Open Group, IPMA-NL, ASL BiSL Foundation, IAOP, IACCM en PMI NL and their frameworks. Our titles includes standards as ITIL, TOGAF, TRIM, IT4IT, BRMI, IPMA, ASL and BiSL.

Vi gör våra kunder bättre. Verksamhetsutveckling med IT – för digitalisering, affärsnära IT och innovation. Erfarna konsulter och utbildare inom IT Business Management och ITSM. Vi är stolta över att löpande få toppbetyg av våra kunder och anställda.

Insperio är ett konsultbolag med fokus på rådgivning inom IT ledning och styrning. Vi tror på att förenkla det svåra, men vi erkänner att det krävs stor vishet och erfarenhet för att kunna göra det komplexa tillgängligt. Våra konsulter har alla lång erfarenhet från många olika sammanhang och hög specialistkompetens inom Service Management och Förvaltningsstyrning.

Sopra Steria är en ledande aktör i Europa inom digital transformation. Vi har en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer, däribland strategiutveckling, IT-rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och drift.

Synerity erbjuder programvaror och tjänster inom Enterprise Service Management, Process Automation & Management och IT Operation Analytics (ITOA). Vi tror på fokus och har noggrant valt ut att basera vårt erbjudande på ett mindre antal lösningar som av analytiker som Gartner, Forrester m.fl. anses ha en stark marknadsposition, vara speciellt innovativa och under kraftig tillväxt. Vi representerar idag bl.a. Cherwell Software och Nexthink i Sverige.

Visionera är ett innovativt mjukvaruföretag som utvecklar verksamhetsstödssystem för alla typer av branscher. Visionera har en omfattande erfarenhet av att effektivisera företag och dess interna processer genom olika former av it-produkter, support och rådgivning. Vi är idag en ledande aktör inom molnbaserade tjänster men erbjuder även serverinstallerade licenser och konsulttjänster i anslutning till vår tjänste- och produktportfölj.

BiTA är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till att implementera en förändring.

Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi genomför hos våra kunder då våra verksamheter blir alltmer digitaliserade. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

Vi arbetar i och stöttar våra kunder inom följande tjänsteområden: Tjänster, Förvaltning & leverans, Kvalitet, Informationssäkerhet, Information & integration, Kompetens & lärande samt Omvärld.

byBrick Management är ett ledande konsultföretag som hjälper komplexa företag och organisationer att utveckla sin verksamhet. Genom konsulttjänster och lösningar som ger ledningen ett 360° perspektiv stärker vi våra kunders konkurrenskraft.

Ett 360 ° perspektiv innebär att vi tittar på alla aspekter som krävs för att säkerställa att din verksamhet lyckas i den digitala transformationen. byBrick ger dig strategisk rådgivning, hjälper dig med rätt arkitektur och design för dina tjänster samt implementerar förändringarna i din verksamhet. Allt med hjälp av byBrick SPOT – Single Point of Truth.

Vår vision: Att som en strategisk partner affärsutveckla och tjänsteorientera organisationer till att leverera tjänster i världsklass! 

Oavsett om du är leverantör eller köpare av komplexa IT-tjänster måste du hantera kommersiella och avtalsrättsliga risker. Du behöver en erfaren och effektiv juridisk rådgivare som kan guida dig förbi kostsamma fallgropar, försenade leveranser och tvistigheter. Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska fullservicebyråer med ett starkt erbjudande inom alla juridiska områden. Vår IT och telekom-grupp tillhör det absoluta toppskiktet i Sverige enligt de stora rankinginstituten. Göteborgskontoret är specialiserat på offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster. Vi är med hela vägen vid de riktigt stora IT-projekten. Vår branschkunskap skapar ett uppenbart mervärde och vi vet vilka hörn som ska rundas och var stötarna ska sättas in för att göra skillnad i praktiken.

Utställare

THE OPENTRIM COMMUNITY – Underlätta ditt arbete med IT Service Management

The Rational IT Model™ (TRIM) är en referensmodell för din IT-leverans som bygger på ITIL® där vi har förenklat och skalat ner till en nivå som alla organisationer klarar av att hantera. 

Efecte är ett nordiskt SaaS-företag som är specialiserat på lösningar för tjänstehantering, självbetjäning, identitetshantering och åtkomststyrning. Vi tillhandahåller användarvänlig programvara till mellanstora och stora företag samt offentliga organ. Efecte har för närvarande över 200 kunder i Europa.

Manag-E Sverige AB är en leverantör av lösningar inom fyra IT-områden:

  • IT Service and Portfolio Management
  • Infrastructure and Application Monitoring
  • IT and Business Process Automation
  • BigData and Analytics

Manag-E har “Gold Partner” certifieringar från HPE Software och Hornbill. Hornbill Service Manager er en modern SaaS baserade Service Management-lösning med inbyggd collaboreringsfunktion.