Huvudsponsor

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor.

Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder.

Plattformar baserade i det publika molnet fortsätter att vara det främsta tillväxtområdet för verksamheter som vill flytta ut sina applikationer och workloads, en utveckling som gör en välfungerande back office-lösning till ett nyckelområde för framgång.

Med hjälp av dessa plattformar kan Fujitsu erbjuda ett omfattande och växande utbud av tjänster som exempelvis molnintegration via processautomatiseringsplattformen RunMyProcess, ITSM-konsulttjänster för verksamhetsförändring och Smart Analytics.

Fujitsu lägger vikt vid att stödja ekosystemet av externa molnplattformar, där ServiceNow är en strategisk partner. Fujitsu är global leverantör på ServiceNow med erfarenhet från 600 projekt och har över 95 ServiceNow kunder Europa.

Partners

Insperio är ett konsultbolag med fokus på rådgivning inom IT ledning och styrning. Vi tror på att förenkla det svåra, men vi erkänner att det krävs stor vishet och erfarenhet för att kunna göra det komplexa tillgängligt. Våra konsulter har alla lång erfarenhet från många olika sammanhang och hög specialistkompetens inom Service Management och Förvaltningsstyrning.
Vi gör våra kunder bättre! Verksamhetsutveckling för affärsnära IT och innovation. Erfarna konsulter och utbildare inom IT Management och IT Service Management. Vi är stolta över att löpande få toppbetyg av både kunder och anställda.
Synerity erbjuder programvaror och tjänster inom Enterprise Service Management, Process Automation & Management och End-user Experience Management. Vi tror på fokus och har noggrant valt ut att basera vårt erbjudande på ett mindre antal lösningar som av analytiker som Gartner, Forrester m.fl. anses ha en stark marknadsposition, vara speciellt innovativa och under kraftig tillväxt. Vi representerar idag bl.a. Cherwell Software och Nexthink i Sverige.
byBrick Management är ett ledande konsultföretag som hjälper komplexa företag och organisationer att utveckla sin verksamhet. Våra erfarna konsulter och rådgivare brinner för att hjälpa våra kunder att maximera sin verksamhetsnytta. Vi kombinerar konsulttjänster och digitala lösningar för att förbereda, utveckla och driva affärsmässiga IT-beslut mot en hållbar utveckling. Vi hjälper dig att driva den digitala transformationen av din verksamhet med ett 360°-perspektiv!

Utställare

Nilex är ett svenskt företag som utvecklar programvaror för verksamheter som levererar service och support. Ärendehanteringssystem, asset management, mobil app, tjänstekatalog och avtalshantering är några av de lösningar som Nilex erbjuder.

pro11

Kontakta Peter om ni är intresserade att vara partner eller utställare.

Peter Stjernström

E-post: peter.stjernstrom@itsmf.se
Telefon: +46 708 48 40 03